canlı destek

DESTEKLENEN PROJELER

ESCOLA – ESCOLAonAir

ESCOLA Projesi, mühendislik laboratuvarları için dijital eğitim ve öğretimi araştırıyor. Ege Üniversitesi’nin koordinatörü olduğu ESCOLA projesi, “Erasmus Plus Programı” kapsamında 2017-2019 yılları arasında hibe almaya hak kazandı. ESCOLA, mühendislik öğretiminde pratik öğrenimi artırmak ve uygulamaları anlaşılır kılmak, öğrencilerin öğrenme deneyimini iyileştirmek ve öğretim üyelerinin dijital ve interaktif araçları kullanmalarını teşvik etmek için yeni bir destekleyici öğrenme ortamı geliştirmeyi amaçlayan bir Erasmus Plus projesi. ESCOLA, dijital etkileşimli kaynaklara erişmek ve etkili bir şekilde kullanmak için gerekli bilgi iletişim teknolojileri becerilerine sahip olmayan veya bu teknolojiyi geleneksel öğretim stratejilerine nasıl dâhil edeceğini öngöremeyen mühendislikte laboratuvar destekli eğitim veren yükseköğretim elemanlarına yardımcı olacak bir dijital platform geliştirmeyi hedefliyor.

 

Proje;  Türkiye’den Ege Üniversitesi, Polonya’dan West Pomeranian University of Technology Szczecin, Hollanda’dan Inqubator Leeuwarden, Bulgaristan’dan University of Ruse, İrlanda’dan Momentum Marketing Services, İspanya'da EOLAS ve Danimarka'dan European E-learning Institute gibi üniversite, araştırma merkezi, KOBİ ve kurumları bir araya getiriyor. Proje fikrinin ortaya çıkışında; daha yaratıcı ve yenilikçi mühendislere duyulan ihtiyaç; mezun öğrencilerin pratik bilgi ve becerilerindeki eksiklerin giderilmesi; ekipman ihtiyacının mühendislik laboratuvarlarına getirdiği ekonomik yük;  kalabalık sınıflar ve teknisyenlerin eksikliği nedeniyle, laboratuvar deneylerinin sadece "göster ve anlat" olarak öğretilerek pratikten uzak kalınması gibi faktörlerin büyük rolü bulunuyor.

Proje Web Sitesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

EMERGE

Association of Science and Technology Oriented Organisations (Polonya) tarafından koordine edilecek olan ve Ege Üniversitesi’nin ortağı olduğu EMERGE projesi, “Erasmus+ Programı” kapsamında 2018- 2020 yılları arasında hibe almaya hak kazandı. “EMERGE, girişimcilik ekosisteminden gelen destek ve erişim kalitesinin artması sonucu mühendislik alanında çalışan kadın girişimcilerin sayısını artırmayı amaçlayan bir Erasmus+ projesidir”.

Konsorsiyum Polonya’dan Association of Science and Technology Oriented Organisations (NOT) koordinatörlüğünde; Türkiye’den Ege Üniversitesi, Polonya’dan West Pomeranian University of Technology Szczecin, Norveç’ten European Centre For Women And Technology (ECWT) Forening, İrlanda’dan Momentum Marketing Services ve Danimarka'dan European E-learning Institute gibi üniversite, araştırma merkezi ve STK’lardan oluşmaktadır.

Proje Web Sitesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

BiyoBeta

Mühendislik /mimarlık disiplinlerinde eğitim gören üniversite öğrencilerinin doğayı uygun tekniklerle inceleyebilmeleri ve tasarımlarında doğadan esinlenmeleri için eğitim yaklaşımlarını geliştirmek, derslerine bu yaklaşımı entegre etmek amaçlanmaktadır. Bu sayede öğrenciler çalışma hayatlarında yapacakları ürün ve süreç tasarımlarında bu yetilerini kullanarak farklılıklarıyla ön plana çıkacaklar. Biyobenzetim ve biyotasarım teknikleri Avrupa ve ABD’de okullarda öğretilmekte olup ülkemizde, az sayıda ve birkaç dersle sınırlıdır. Biyobeta, bu doğrultuda kazanımlar hedeflemektedir.

 

Bu sebeple amacımız, mimarlık ve mühendislik alanlarında eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdüren öğretim üye ve elemanlarında biyobenzetim ve biyotasarım konularında farkındalık yaratmak, eğitim ve bilimsel düşünce sistematiklerinde bu temel yaklaşımı kullanmayı alıştırmak ve bunu gerçekleştirirken yenilikçi eğitim uygulamalarını kullanmalarını sağlamaktır.

Proje Web Sitesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

EMOL

Bu proje mühendislik öğreniminde laboratuvar dersleri konusundaki yenilikçi ve pedagojik olarak değerlendirilen Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) araçlarını ve kaynaklarını kullanarak, BİT becerilerini ve öğretmenlerin ve öğrencilerin bilgisini geliştirmeye yönelik bir online dijital öğrenme ortamı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımı geliştirirken, BİT araçlarını geleneksel laboratuvar ortamında gerçekleşen deneysel öğrenime entegre ederek öğretmenlerin dersleri için dijital kaynakların daha etkili kullanılmasını sağlayacaktır. Çalışmanın hedef kitlesi olan mühendislik öğrencileri ve öğretmenleri için BİT kullanarak eğitim materyali oluşturma eğitimleri de verilecektir. Öğrencilere sürekli öğrenim imkânı sağlayarak, öğrencilerin mühendislik laboratuvarlarına empatik bir yaklaşım geliştirmelerine, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini kolaylaştırmalarına, öğrencilerin kültürlerarası iletişim ve akran ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olmalarına ve öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Proje hedeflerine ulaşmak için uluslararası bir işbirliği sağlanmış olup, öğrenme ortamına kaynak teşkil edecek olan eğitim materyalleri ortakların kendi imkanları ile gerçekleştirilecektir.

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ