Çerez Örnek
canlı destek

Genel Tanıtım

 Amaç Görev ve Sorumluluklarımız

 

Üniversitede yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kaliteyi, verimliliği ve etkinliği artırmak amacıyla yeni teknolojilere yönelik farkındalık eğitimleri düzenlemek,

 

Öğretim teknolojileri ile ilgili araştırmalar yapmak ve yürütmek,

 

Üniversite kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin kullanıma yönelik uygulamalara danışmanlık yapmak,

 

Öğretim teknolojilerinin daha yaygın kullanılması amacıyla seminer, kurs ve eğitim faaliyetleri ile akademik faaliyetler yapmak,

 

Üniversite öğretim elemanlarına yönelik eğitim ve öğretim teknolojileri konusunda bilgilendirici bilgilerin çevrimiçi ortamda duyurulması ve paylaşılmasını sağlamak,

 

Öğretim Teknolojileri ile ilgili gelişmeleri ulusal ve uluslararası boyutta takip etmek ve bilgilendirici duyurular yapmak

 

Öğretim Teknolojileri ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, destek olmak ve danışmanlık yapmak


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ